Przejdź do Paxus.pl

Paxus | Kancelaria Prawno - Gospodarcza Kancelaria Prawno – Gospodarcza

22 417 89 87

Kancelaria PAXUS partnerem szkolenia:

Maraton zamówień publicznych.
Kompleksowy kurs doskonalący w obliczu ważnych zmian w prawie.

Jastrzębia Góra, 1.07 - 5.07.2019

Przejdź do szkolenia Apexnet

Korzyści

Zaskakujące statystyki dotyczące przetargów Zaskakujące statystyki dotyczące przetargów

Bieżący monitoring konkurencji Bieżący monitoring konkurencji

Komentarze doświadczonych prawników Komentarze doświadczonych prawników

01

Niekończące się nowelizacje, czyli kolejne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Raport pt. „Niekończące się nowelizacje, czyli kolejne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych” został przygotowany przez Kancelarię Prawno-Gospodarczą PAXUS na podstawie danych zawartych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych planowanej na kwiecień 2016 roku.

Podaj adres e-mail, by pobrać raport

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpłatnych raportów o zamówieniach publicznych i ofert od kancelarii PAXUS

02

Samowolka w zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Raport „Samowolka w zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” został przygotowany przez Kancelarię PAXUS na podstawie danych zawartych w raportach oraz wynikach kontroli rocznych opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych.

Podaj adres e-mail, by pobrać raport

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpłatnych raportów o zamówieniach publicznych i ofert od kancelarii PAXUS

03

„Kult pozacenowych”, czyli co zmieniła nowelizacja w kryteriach oceny ofert na roboty budowlane

Raport „Kult pozacenowych”, czyli co zmieniła nowelizacja w kryteriach oceny ofert na roboty budowlane” został przygotowany przez Kancelarię PAXUS na podstawie danych dostarczonych przez serwis Przetargi.edu.pl. Raport komentują prawnicy PAXUS: Damian Michalak i Ewaryst Kowalczyk.

Podaj adres e-mail, by pobrać raport

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpłatnych raportów o zamówieniach publicznych i ofert od kancelarii PAXUS

04

Podsumowanie trybów udzielania zamówień publicznych w 2014 roku

Raport pt. „Podsumowanie trybów udzielania zamówień publicznych w 2014 roku” został przygotowany przez Kancelarię Prawno-Gospodarczą PAXUS na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu Rocznym Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Raport komentuje ekspert, radca prawny Damian Michalak.

Podaj adres e-mail, by pobrać raport

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpłatnych raportów o zamówieniach publicznych i ofert od kancelarii PAXUS

05

Przetargi w branży IT – podsumowanie 2014 r.

Kancelaria PAXUS wraz z partnerem, Serwisem PressInfo.pl, opracowała raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zebranych przez serwis PressInfo.pl, zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED), Internecie oraz prasie i jest poprawne w takim samym stopniu, co zgłoszone informacje. Raport komentuje Prawnik Kancelarii PAXUS, Damian Michalak.

Podaj adres e-mail, by pobrać raport

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpłatnych raportów o zamówieniach publicznych i ofert od kancelarii PAXUS

Kancelaria Prawo-Gospodarcza PAXUS zaprasza do zapisów na otrzymywanie bezpłatnych raportów dotyczących szeroko pojętej tematyki zamówień publicznych, funduszy unijnych, finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i robót budowlanych.

Zawarte w raportach treści przygotowane są przez specjalistów Kancelarii PAXUS, a także partnerów merytorycznych. Wszystkie dane pochodzą ze sprawdzonych i aktualnych źródeł. Zamówienia publiczne, fundusze unijne, finanse publiczne czy roboty budowlane to tematyka często zmieniana. Liczne nowelizacje ustaw powodują ciągłą dezaktualizację informacji. Specjaliści korzystają tylko ze sprawdzonych i aktualnych zapisów. W raportach znaleźć można analizę teoretyczną, statystyki, przykłady oraz komentarze ekspertów.

Raporty przygotowywane są na podstawie ogólnie dostępnych sprawozdań udostępnianych między innymi przez Urząd Zamówień Publicznych czy Krajową Izbę Gospodarczą, a także inne instytucje publiczne.

Wśród raportów znajduje się miedzy innymi raport dotyczący nowelizowanej w 2016 roku ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowany wspólnie z ekspertami firmy APEXnet. Raport dotyczy najważniejszych zmian w funkcjonowaniu zamówień publicznych po wejściu nowelizacji, przykładów zapisów, które według ekspertów spowodują poprawienie funkcjonowania rynku zamówień publicznych, ale także przepisów budzących obawy.

Zapraszamy do podania swojego adresu e-mail. Tym sposobem będą mieli Państwo dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych raportów opublikowanych przez Kancelarię PAXUS oraz kolejnych. Zapraszamy do zapoznania się z raportu dotyczącego najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, który komentują eksperci zamówień publicznych Łukasz Czaban i Piotr Wiśniewski. Poznaj opinie ekspertów na temat wprowadzanych zmian, zobacz ich przewidywania i obawy.

Drugi raport dostępny dla wszystkich, którzy podają swój adres e-mail to „Samowolka w zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Raport został przygotowany przez Kancelarię Prawno-Gospodarczą PAXUS na podstawie danych zawartych w raportach oraz wynikach kontroli rocznych opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Powyższe publikacje zostały sporządzone na podstawie kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który według ustawy Prawo zamówień publicznych posiada kompetencje kontrolne w stosunku do wszystkich zamówień publicznych bez względu na źródło ich finansowania. Raport komentuje ekspert, radca prawny Damian Michalak. Raport analizuje dane zawarte w raportach i kontrolach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane za lata 2014, 2013, 2012, 2011 i 2010.

Kolejny raport pod tytułem „Kult pozacenowych”, czyli co zmieniła nowelizacja w kryteriach oceny ofert na roboty budowlane. Prezentowane dane pochodzą z Biuletynu Zamówień Publicznych i są poprawne w takim zakresie, jak informacje tam zawarte. Identyczne statystyki, dotyczące częstotliwości stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, ich rodzajów oraz istotności w postępowaniach dotyczących robót budowlanych, zgromadzono za dwa przedziały czasowe:

  • od 1 stycznia 2009 do 18 października 2014
  • od 19 października 2014 do 10 marca 2015

Dane te prezentowane są poniżej w tabelach porównawczych. Dodatkowo w Raporcie zostały także uwzględnione instytucje, które przodują w stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Raport komentują eksperci Kancelarii PAXUS Damian Michalak i Ewaryst Kowalczyk.

Dnia 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 znacznie ograniczająca możliwość stosowania jedynego kryterium – ceny. Od tego czasu kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W pozostałych przypadkach zamawiający zobowiązany jest zastosować dodatkowe kryteria. Celem przygotowanego Raportu było zbadanie, jak zmiany te realnie wpłynęły na prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przede wszystkim, czy i w jakim stopniu zamawiający stosują kryteria pozacenowe.

Kolejny raport pod tytułem „Podsumowanie trybów udzielania zamówień publicznych w 2014 roku” został przygotowany przez Kancelarię Prawno-Gospodarczą PAXUS na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu Rocznym Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Raport komentuje ekspert, radca prawny Damian Michalak.

Poniższy raport analizuje dane zawarte w sprawozdaniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane za lata 2014, 2013, 2012, 2011 i 2010. Dane te prezentowane są w tabelach porównawczych i na wykresach.

Celem poniższego raportu było zbadanie zmian na rynku zamówień publicznych w ciągu ostatniego roku, a także porównanie wyników do poprzednich lat funkcjonowania rynku. W szczególności analizowane są zmiany i wnioski wynikające ze stosowania trybów udzielania zamówień publicznych przez zamawiających.

Piąty raport przygotowany przez Kancelarię PAXUS wraz z partnerem, dotyczy informacji o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zebranych przez serwis PressInfo.pl, zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED), Internecie oraz prasie i jest poprawne w takim samym stopniu, co zgłoszone informacje. Raport komentuje Prawnik Kancelarii PAXUS, Damian Michalak.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami Kancelarii PAXUS. Podając maila zostajesz dodany do bazy raportów i tym sposobem nie przegapisz kolejnych publikacji Kancelarii. Dostaniesz dostęp do wszystkich dotychczasowych i kolejnych raportów. Dodatkowo, dostaniesz na swoją skrzynkę e-mail wiadomość o kolejnych raportach.